despre noi

logo eARTA

 

logo-4-art__

grupul 4ART

 

 

 

PREAMBUL
Arta contemporană românească urmează un drum firesc, ascendent, un drum care se supune – uneori foarte strictă, alteori alegând libertatea în exprimare – influențelor artistice din Europa și din spațiul American al anilor 2000.
Tinerele generații de artiști vizuali încearcă mereu să fie în pas cu aceste influențe, neuitând însă de stilul propriu fiecăruia, acea parte definitorie a personalității artistului, acea amprentă care îl face recognoscibil și inconfundabil.

CINE SUNTEM?
Într-o societate aflată mereu în schimbare, arta vizuală este într-o căutare continuă. Datorită acestui fapt, dar mai ales ca răspuns în fața unui asalt de personaje care descoperă această parte a vieții și care o realizează mai mult ca pe un hobby (ignorând etapa studiilor de atelier), se înființează, în toamna anului 2012, grupul 4ART.
4ART privește lumea contemporană prin ”ochii” ARTEI PLASTICE de bună calitate.

Membrii grupului, cei trei tineri: ALINA MANOLE, CRISTIAN CRESTINCOV si RĂZVAN STANCIU au punctat în C. V.-urile lor etape importante în pregătirea profesională a acestui univers creativ.
Deși provin din doemnii diferite ale artei – graphic design, sculptură, pictură de șevalet și conservare-restaurare pictură murală – au stiluri cei deosebesc, îi unește totuși studiul desenului, al cromaticii și al compoziției, reușind să racordeze printr-o juxtapunere echilibrată și armonioasă
propriile creații. Toate acestea creează o unitate în diversitate.

CE NE PROPUNEM?
Începând cu prima noastră expoziție – ART 4 You in Autumn – ne dorim să promovăm ARTA atât în spațiile convenționale – galerii, muzee, teatre etc. – cât și în spații neconvenționale – cafenele, hoteluri, săli ce organizează evenimente etc. Acest demers are drept prim scop crearea unui dublu dialog: pe de o parte cel al ceatorului cu publicului larg, pe de altă parte dialogul dintre public și opera de artă, operă ce devine prin expunerea ei în alte spații decât în muzee, mai apropiată de oameni.
Prin expunerile în locații neconvenționale ne propunem să atingem și latura educațională realizând o formare a gustului estico-plastic, prin comunicarea vizuală, o formare utilă pentru toți oamenii, dar mai ales pentru tânăra generație.

 

ALINA MANOLE.

Tânăra, aperent timidă, are deja la activ pe lângă studii în domeniul artei, o bogată exepriență pe simezele bucureștene. Creația ei este una matură. Alina are deja un stil propriu, o amprentă inconfundabilă dată de tușa gestuală.
Baza compozițiilor ei se constituie din stăpânirea studiului desenului. Cromatica pare a fi una acidă, stridentă uneori. Aceasta se întâmplă la o privire superficială a lucrărilor sale, însă, aprofundând subiectul vom descoperii o temperare a suprafeței realizată prin juxtapunerea armonioasă și echilibrată a culorilor, dar și a non-culorii negru, folosit ca accent. Elementele de limbaj plastic sunt alăturate într-o alchimie perfectă, alchimie ce se racordează cu diversitatea subiectelor pretext.
Toate acestea crează un univers scenografic în care compozițiile Alinei Manole emană distincție și eleganță.

CRISTIAN CRESTINCOV.

Spiritul său ludic depășește bariera bidimensionalului.
Universul lui Cristian se încheagă în jurul formei, formă completată în mod armonios de linie și de jocul luminii și al umbrei pe suprafața sculpturilor sale.
Creațiile se încadrează în arta modernă, iar figurativul se împletește cu abstractul, Cristian reușind să stânească forma, tehnica și nu în ultimul rând desenul și compoziția.

razuportretRĂZVAN STANCIU.

O personalitate puternică și matură, în același timp complexă. Artistul vizual crează un univers din diversitatea subiectelor pretext. De la naturi statice, la peisaje, până la arta figurativă și cea abstractă, toate sunt abordate de către Răzvan în compozițiile sale.
Sufletului său îi rămâne apropiat portretul. O specie a artei plastice care este abordată din ce în ce mai puțin în ultima perioadă.
Portretele sale sunt ale unor personalități cu o mare demnitate, personalități din cultura românească sau din cea internațională. Oameni plini de eleganță cu o mare verticalitate în lumea contemporană într-o continuă schimbare. Lucrările echilibrate sunt completate într-un mod original de cromatica dinamică și de stăpânirea desenului. Universul lui Răzvan Stanciu se conturează într-un mod firesc și deplin aducând în spațiul contemporan notă de muzicalitate vizuală.